Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
Przemysław Kłodziński

UL. NARUTOWICZA 54
22-500 HRUBIESZÓW

tel/fax: 84 664 23 50
mail: hrubieszow.klodzinski@komornik.pl

NR KONTA:
08 2030 0045 1110 0000 0187 7590
BGŻ SA O/Hrubieszów